Asbest verwijderen van dak

Asbest laten verwijderen van je dak

Goris Timmer- en dakwerken beschikt over het nodige attest "eenvoudige handelingen" om deskundig en veilig asbest te verwijderen. Daardoor kan je ons met een gerust hart inschakelen voor het verwijderen van

  • Losgebonden asbesthoudend plaatmateriaal, asbestkarton, voor zover het asbest gefixeerd is en het eenvoudig gedemonteerd, weggenomen en verpakt kan worden zonder de asbesthoudende materialen te breken of te beschadigen
  • Asbestcontaminatie van een lokaal, ruimte, gebouw of technische installatie waarbij er geen zichtbare asbestresten aanwezig zijn, voorzover het lokaal, de ruimte, het gebouw of de technische installatie gereinigd wordt met stofzuigers met een absoluutfilter en door middel van vochtige doeken.

Wij zijn wettelijk verplicht om een asbestinventaris op te (laten) maken van de werkzone. Zo voorkomen we dat er tijdens de werken ingesloten asbest beschadigd raakt en er asbestvezels vrijkomen. Wij zijn ook verplicht vooraf een melding van de verwijdering te doen bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (WASO).

Graag je project bespreken?
Neem contact met ons op!

Asbest laten verwijderen van je dak? Vertrouw op Goris timmer- en dakwerken!

Vraag hier gemakkelijk je vrijblijvende offerte aan